Tag Archives: co to jest schizofrenia paranoidalna

Schizofrenia paranoidalna

Schizofrenia paranoidalna to jeden z pięciu rodzajów schizofrenii, pozostałe cztery to: Schizofrenia rezydualna czyli przewlekła będąca zazwyczaj efektem długotrwałej choroby na inne rodzaje gdzie po wyleczeniu zostają pewne objawy resztkowe. Schizofrenia zdezorganizowana, w której mamy do czynienia ze spłyceniem emocji i zaburzeniami myślenia. Schizofrenia katatoniczna o ostrym przebiegu ale najłatwiejsza do wyleczenia ze wszystkich pozostałych. Schizofrenia niezróżnicowana gdzie występują objawy z wyżej wymienionych nie pozwalające do zakwalifikowania do jednej konkretnej.