Schizofrenia u dzieci

Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób psychicznych a w zasadzie cały zespół zaburzeń. W zależności od rodzaju mamy różne objawy takie jak halucynacje, omamy ale też spłycenie afektywne czy zaburzenie myślenia. Choroba ta zawsze skutkuje problemami w życiu społecznym i zawodowym. Ogólnie jest to choroba raczej osób dorosłych niż dzieci z drugiej strony u dzieci jest ją także znacznie ciężej wykryć ponieważ nie ma zbyt dobrych sposobów badania tej choroby a jedynie wywiad psychologiczny może zdiagnozować chorobę.

Diagnoza schizofrenii u dzieci

U dzieci diagnoza jest o tyle trudniejsza że czasami ciężko jest rozróżnić dziecięce fanaberie od objawów choroby z drugiej strony dzieci mają znacznie szerszą wyobraźnię co także utrudnia określenie choroby. Na schizofrenię może zachorować każdy jednakże dzisiejszy poziom badań nad tą chorobą nie pozwolił jeszcze określić bezpośrednich przyczyn zachorowania. Powstało jednak wiele hipotez z przeprowadzonych obserwacji gdzie widać wyraźnie że większe prawdopodobieństwo zachorowania mają osoby dorosłe ponieważ na przykład osoby żyjące w stresie bądź nadużywające narkotyków wysoko psychoaktywnych mają większe prawdopodobieństwo zachorowania. Istnieje także teoria że schizofrenia ma pewne podstawy genetyczne, wśród populacji choruje około jeden procent (u dzieci jest to znacznie mniej ponieważ szansę zachorowania ma jedno dziecko na dziesięć tysięcy). Zaobserwowano że w przypadkach gdzie chociaż jedno z rodziców choruje to dziecko ma już kilkunastoprocentowe prawdopodobieństwo.

U dzieci występuje zazwyczaj jeden z trzech rodzajów schizofrenii:

Schizofrenia rezydualna raczej nie występuje ponieważ jest ona jakby kontynuacją wcześniej przebytych schizofrenii. W przypadku dzieci schizofrenia jest zazwyczaj cięższym przypadkiem niż u dorosłych ponieważ jest to jeszcze okres socjalizacji czyli przystosowania do społeczeństwa, choroba ta niestety nie pozwala na normalne przystosowania do społeczeństwa co wiąże się z większymi trudnościami w przyszłości. Wiele zaburzeń czy to myślenia czy to pewne halucynacje znacznie utrudniają znalezienie przyjaciół.

U dzieci obserwujemy także bardzo popularny objaw schizofrenii, którym jest brak reakcji na bodźce zewnętrzne przy posiadanej świadomości co dodatkowo utrudnia wychowanie takiego dziecka, często wychowanek jest w stanie później powtórzyć całe zdania naśladując ekspresję rodziców i kierując wypowiedzi do siebie. Jeśli chodzi o leczenie to następuje ono farmakologicznie podobnie jak w przypadku dorosłych, dzisiaj mamy coraz lepsze leki z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia efektów ubocznych.

1 komentarz Schizofrenia u dzieci

  1. subiektywna pisze:

    Całe szczęście schizofrenia u dzieci jest bardzo rzadka. Szkoda tylko że tak ciężko ją zdiagnozować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *